Архівний відділ Бориспільського міськвиконкому

Телефон: +38 (04595) 5-04-49
Адреса: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 63

Графік роботи:
- понеділок-четвер з 8.00 до 17.15,
- п’ятниця з 8.00 до 16.00
- перерва з 13.00 до 14.00
- кожен останній четвер місяця – санітарний день

Графік прийому громадян:
- середа - з 9.00 до 17.00 перерва на обід з 13.00 до 14.00
- п’ятниця - з 9-00 до 13.00

Начальник відділу: Довгенко Марія Іванівна

Архівний відділ Бориспільського міськвиконкому є виконавчим органом Бориспільської міської ради.

У своїй діяльності архівний відділ Бориспільського міськвиконкому керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Борисполя, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

У здійсненні своїх повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства архівний відділ Бориспільського міськвиконкому керується Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», наказами Держкомархівів України, наказами державного архіву області.

Основним завданням відділу є реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції; управління архівною справою і діловодством на території міста; забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи; поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державна реєстрація, облік, зберігання та використання їх інформації; розроблення та за погодженням з Державним архівом області подання на затвердження міському голові цільових програм розвитку архівної справи в місті та забезпечення їх виконання; підготовка проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітет з питань роботи архівного відділу та організації роботи архівних підрозділів.

Головні завдання відділу:
- забезпечити облік і зберігання документів Національного архівного фонду ( далі НАФ), що нагромадились за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, приймає на зберігання їх документи, а також архівні документи громадян і їх об’єднань;

- забезпечити облік і зберігання фотодокументів та аудіовізуальних документів з історії міста;

- забезпечити облік і зберігання друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що доповнюють документи відділу і використовуються для довідково-інформаційних робіт;

- проводити у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування;

- організовувати надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у зоні комплектування відділу, з науково-технічного опрацювання документів та використання їх інформації, розроблення методичних посібників з архівної справи і діловодства, підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів та служб діловодства підприємств, установ та організацій;

- створювати і вдосконалювати довідковий апарат до документів НАФ , що зберігаються у відділі;

- інформувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи НАФ для користування фізичним та юридичним особам;

- публікувати, експонувати та в іншій формі популяризувати архівні документи, а також виконувати інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах НАФ;

- вивчати, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

Архівний відділ надає такі послуги:
1. Виконує запити:
- тематичні;
- соціально-правового характеру та щодо підтвердження майнових прав;

2. Організовує роботу користувачів у читальній залі;

3. Представляє на погодження експертно-перевірочною комісією Державного архіву Київської області:
- описи справ постійного зберігання установ та організацій , що здають документи на державне зберігання, описи справ 2 ос.;
- акти про виділення до знищення документів тимчасового зберігання ;

4. Надає методичну та практичну допомогу установам, організаціям та підприємствам:
у підготовці описів справ постійного зберігання;
- історичних довідок до них;
- у складанні та удосконаленні номенклатур справ;
- у підготовці і впорядкуванні документів;
- у підготовці положень про експертні комісії.

5. Консультує працівників діловодних служб та архівні підрозділи:
- у державній архівній установі ;
- по телефону ;
- у організації - фондоутворювачі.

6. Надає консультації юридичним особам з питань організації та зберігання документів.

7. Видає справи фондоутворювачам у тимчасове користування.

8. Перевіряє та погоджує:
- номенклатури справ ;
- акти про виділення до знищення документів , що не підлягають зберіганню.

9. Надає архівні документів для копіювання технічними засобами державного архіву.

10. Консультує про склад і зміст документів, що зберігаються в інших державних архівах та про порядок звернення до архівної установи, інших питань аналогічного характеру.
Категорія: Архіви

Залишити коментар

avatar
Форма входу Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?